0969120088

Vui lòng gọi ngay khi bạn cần

Tuyển dụng

1. Kế toán công nợ

Mô tả công việc

Trách Nhiệm

 1. Cập nhật, kiểm tra, ghi chép số liệu và hoạch toán kế toán theo phân công:
 • Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của hóa đơn, chứng từ kế toán.
 • Cập nhật thông tin vào sổ sách kế toán, chứng từ ghi sổ theo quy định kế toán.
 • Lập báo cáo thuế tháng, năm và các báo cáo khác theo yêu cầu ban giám đốc.
 1. Thực hiện thủ tục thanh toán, thu, chi và quản lý quỹ tiền mặt:
 • Lập hóa đơn chứng từ, phiếu thu, chi.
 • Kiểm tra nội dung, điều khoản hợp đồng, cam kết với khách hàng, nhà cung cấp.
 • Hỗ trợ thủ quỹ thu chi, kiểm đếm tiền mặt trong quỹ
 • Thực hiện các thủ tục nộp, rút tiền mặt và thanh toán chuyển khoản tại ngân hàng.
 • Tổng hợp thu chi dòng tiền từng tuần, tháng, năm
 1. Công nợ:
 • Hoạch toán doanh thu, giá vốn, công nợ.
 • Theo dõi công nợ, lập biên bản xác minh công nợ theo định kỳ (hoăc khi có yêu cầu).
 • Nhắc công nợ và theo dõi việc thanh toán đúng hạn.
 1. Hành chính xưởng:
 • Tổ chức, lập kế hoạch đặt hàng, cấp phát và giám sát sử dụng văn phòng phẩm, máy móc, trang thiết bị văn phòng của xưởng dịch vụ.
 • Thực hiện công tác văn thư lưu trữ và quản lý thông tin nội bộ xưởng, thông tin đến và đi.
 • Quản lý lưu trữ hồ sơ, hợp đồng liên quan đến xưởng dịch vụ.
 • Soạn thảo các văn bản, quy định quản lý khác theo yêu cầu cấp trên.
 1. Thu ngân:
 • Thực hiện việc thu tiền dịch vụ của khách hàng theo quy trình công ty.
 • Đảm bảo hồ sơ, giấy tờ đầy đủ và hợp lý trước khi thu tiền.
 • Lập báo cáo doanh thu cuối ngày làm việc.
 • Hỗ trợ khách hàng thực hiện đúng quy trình thanh toán.
 • Những công việc khác theo chỉ định của cấp trên.

Quyền Hạn

 1. Yêu cầu các bộ phận liên quan cung cấp đầy đủ chứng từ kế toán hợp lệ trước khi thực hiện thu chi.
 2. Kiểm tra và thẩm định giá cả mua hàng.
 3. Kiểm tra tồn kho, yêu cầu BP kho nộp đầy đủ hồ sơ nhập, xuất

Yêu cầu công việc

 1. Học vấn:
 • Tốt nghiệp đại học
 1. Kinh nghiệm:
 • Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm kế toán. Ưu tiên kế toán công nợ.
 • Có kinh nghiệm thanh toán, giao dịch qua ngân hàng.
 1. Chuyên môn & kỹ năng khác:
 • Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.
 • Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công .
 • Sử dụng máy vi tính thành thạo (Word, excel, phầm mềm kế toán…)

2. Kế toán tổng hợp

Mô tả công việc

Trách Nhiệm

 1. Cập nhật, kiểm tra, ghi chép số liệu và hoạch toán kế toán theo phân công:
 • Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của hóa đơn, chứng từ kế toán.
 • Cập nhật thông tin vào sổ sách kế toán, chứng từ ghi sổ theo quy định kế toán.
 • Lập báo cáo thuế tháng, năm và các báo cáo khác theo yêu cầu ban giám đốc.
 1. Thực hiện thủ tục thanh toán, thu, chi và quản lý quỹ tiền mặt:
 • Lập hóa đơn chứng từ, phiếu thu, chi.
 • Kiểm tra nội dung, điều khoản hợp đồng, cam kết với khách hàng, nhà cung cấp.
 • Hỗ trợ thủ quỹ thu chi, kiểm đếm tiền mặt trong quỹ
 • Thực hiện các thủ tục nộp, rút tiền mặt và thanh toán chuyển khoản tại ngân hàng.
 • Tổng hợp thu chi dòng tiền từng tuần, tháng, năm
 1. Công nợ:
 • Hoạch toán doanh thu, giá vốn, công nợ.
 • Theo dõi công nợ, lập biên bản xác minh công nợ theo định kỳ (hoăc khi có yêu cầu).
 • Nhắc công nợ và theo dõi việc thanh toán đúng hạn.
 1. Hành chính xưởng:
 • Tổ chức, lập kế hoạch đặt hàng, cấp phát và giám sát sử dụng văn phòng phẩm, máy móc, trang thiết bị văn phòng của xưởng dịch vụ.
 • Thực hiện công tác văn thư lưu trữ và quản lý thông tin nội bộ xưởng, thông tin đến và đi.
 • Quản lý lưu trữ hồ sơ, hợp đồng liên quan đến xưởng dịch vụ.
 • Soạn thảo các văn bản, quy định quản lý khác theo yêu cầu cấp trên.
 1. Thu ngân:
 • Thực hiện việc thu tiền dịch vụ của khách hàng theo quy trình công ty.
 • Đảm bảo hồ sơ, giấy tờ đầy đủ và hợp lý trước khi thu tiền.
 • Lập báo cáo doanh thu cuối ngày làm việc.
 • Hỗ trợ khách hàng thực hiện đúng quy trình thanh toán.
 • Những công việc khác theo chỉ định của cấp trên.

Quyền Hạn

 1. Yêu cầu các bộ phận liên quan cung cấp đầy đủ chứng từ kế toán hợp lệ trước khi thực hiện thu chi.
 2. Kiểm tra và thẩm định giá cả mua hàng.
 3. Kiểm tra tồn kho, yêu cầu BP kho nộp đầy đủ hồ sơ nhập, xuất

Yêu cầu công việc

 1. Học vấn:
 • Tốt nghiệp đại học
 1. Kinh nghiệm:
 • Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm kế toán. Ưu tiên kế toán tổng hợp.
 • Có kinh nghiệm thanh toán, giao dịch qua ngân hàng.
 1. Chuyên môn & kỹ năng khác:
 • Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.
 • Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công .
 • Sử dụng máy vi tính thành thạo (Word, excel, phầm mềm kế toán…)

3. Cố Vấn Dịch Vụ

Mô tả công việc

CỐ VẤN DỊCH VỤ

 • Tiếp nhận cuộc gọi của khách hàng và sắp xếp lịch làm việc của xưởng.
 • Đón tiếp khách hàng và thu thập thông tin đầu vào của khách hàng, cập nhật vào hệ thống.
 • Tư vấn dịch vụ và ghi nhận yêu cầu của khách hàng.
 • Lập phiếu yêu cầu dịch vụ, thuyết phục sự đồng ý của khách hàng.
 • Giải đáp thắc mắc khách hàng và đề xuất phương án xử lý thích hợp.
 • Tư vấn cho khách hàng về các cách bảo dưỡng và chăm sóc xe tốt nhất.
 • Phối hợp với bộ phận kỹ thuật đảm bảo việc kiểm tra, giám định xe hư hỏng.
 • Hỗ trợ các bộ phận liên quan nhằm đảm bảo thời gian và yêu cầu của khách hàng được phục vụ tốt nhất.
 • Hoàn chỉnh hồ sơ dịch vụ cho từng khách hàng.
 • Hướng dẫn khách hàng từ lúc bắt đầu vào xưởng cho tới lúc hoàn thành xong công việc
 • Gọi điện thoại nhắc lịch bảo dưỡng và lịch hẹn khách hàng, đo lường chất lượng dịch vụ (nếu cần thiết).
 • Nhận yêu cầu cầu phụ tùng, làm đơn hàng gởi phòng mua hàng.
 • Theo dõi quá trình mua hàng, cập nhật cho khách hàng.
 • Hướng dẫn khách hàng thủ tục đặt cọc, thanh toán và nhận hàng.
 • Hỗ trợ trưởng phòng dịch vụ và quản đốc công việc của xưởng dịch vụ khi cần.
 • Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của TP. Dịch vụ.
 • Cùng với Kinh Doanh dịch vụ, chịu trách nhiệm về lịch làm việc của xưởng.
 • Phối hợp với BP CSKH đo lường sự hài lòng của KH và đưa ra phương án cải tiến.

BẢO HIỂM

 • Tạo lập mối quan hệ với các công ty bảo hiểm và thiết lập sự hợp tác cao nhất và lâu dài.
 • Thu thập dữ liệu khách hàng bảo hiểm để tìm kiếm khách hàng mới cho xưởng.
 • Hướng dẫn khách hàng sửa chữa bảo hiểm những tục cần thiết và tư vấn những lợi ích chính đáng của khách hàng.
 • Bảo đảm dịch vụ sửa chữa bảo hiểm thực hiện nhanh gọn, và đúng chất lượng.
 • Giới thiệu và tư vấn hệ thống sửa chữa bảo hiểm với tất cả khách hàng của xưởng dịch vụ.
 • Phối hợp với các phòng ban nhằm đảm bảo khách hàng nhận biết dịch vụ sửa chữa bảo hiểm của xưởng.
 • Theo dõi và hoàn thành thủ tục giấy tờ với các công ty bảo hiểm sau sửa chữa bảo hiểm.
 • Hỗ trợ BP kế toán theo dõi công nợ công ty bảo hiểm.
 • Phối hợp với BP CSKH theo dõi, đo lường sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ sửa chữa bảo hiểm của công ty.

QUYỀN HẠN

 • Sắp xếp lịch hẹn của khách hàng và thay đổi nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng, đảm bảo công suất hoạt động của xưởng.
 • Đăng nhập vào hệ thống dữ liệu và cập nhật thông tin khách hàng mới và cũ.
 • Yêu cầu hỗ trợ từ Quản đốc hoặc TP. Dịch vụ khi cần thiết.
 • Phê duyệt phương thức thanh toán theo quyền hạn phân chia.
 • Đề xuất những công ty bảo hiểm mới làm đối tác chiến lược.
 • Đề xuất những cải tiến, nâng cao, và mở rộng các dịch vụ sửa chữa bảo hiểm.
 • Thảo luận các điều khoản hợp đồng và hoa hồng với công ty bảo hiểm.

Yêu cầu công việc

HỌC VẤN

 • Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên chuyên ngành cơ khí ô tô.
 • Có kiến thức về luật bảo hiểm.
 • Thành thạo tin học văn phòng.

KINH NGHIỆM

 • Có tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm thực tế tại vị trí tương đương tại xưởng dịch vụ ô tô.
 • Ưu tiên có kinh nghiệm kỹ thuật viên.

CHUYÊN MÔN & KỸ NĂNG

 • Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục khách hang.
 • Kỹ năng về truyền đạt, diễn giải và hướng dẫn.
 • Khả năng mở rộng, tạo lập mối quan hệ với khách hàng, công ty bảo hiểm.
 • Trung thực, nhiệt tình trong việc hỗ trợ khách hàng.
 • Năng động, linh hoạt, xử lý tình huống nhanh chóng, chính xác.
 • Kỹ năng quản lý công việc và sắp xếp thời gian, công việc.

 

4. Marketing online/ Sales online

Mô tả công việc

TRÁCH NHIỆM

 • Hoạch định chiến lược online marketing bao gồm: website, forum, facebook, google, email theo định hướng kinh doanh của công ty.
 • Tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch online marketing nhằm nâng cao uy tín và thương hiệu của công ty.
 • Tìm kiếm, tiếp cận khách hàng mục tiêu.
 • Báo cáo kết quả hoạt động online marketing và đề ra phương pháp cải tiến hoạt động.
 • Thực hiện các yêu cầu khác của Ban giám đốc.

QUYỀN HẠN

 • Được tự chủ động trong phạm vi công việc được giao sau khi thống nhất chiến lược, kế hoạch thực hiện với Ban giám đốc.
 • Thay mặt công ty giải quyết công việc liên quan khi được phân công hoặc uỷ quyền.
 • Các quyền hạn khác theo qui chế của công ty.

Yêu cầu công việc

HỌC VẤN

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành marketing hoặc kinh tế.
 • Thành thạo tin học văn phòng, tiếng Anh chuyên ngành thương mại.

KINH NGHIỆM

 • Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm thực tế tại vị trí tương đương.
 • Có kinh nghiệm trong ngành dịch vụ.
 • Có kinh nghiệm bán hàng trực tuyến.

CHUYÊN MÔN & KỸ NĂNG

 • Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
 • Chủ động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm cao, khả năng hợp tác tốt.
 • Kỹ năng lập kế hoạch và viết báo cáo; Có khả năng phân tích và thuyết trình tốt.
 • Khả năng chịu áp lực công việc cao. Khả năng thích ứng nhanh với môi trường, điều kiện làm việc.
 • Khả năng giám sát, điều phối làm việc.
 • Khả năng giao tiếp tốt và năng động.

 

5. Kỹ Thuật Viên

Mô tả công việc

TRÁCH NHIỆM

 • Tiếp nhận công việc theo sự phân công của Quản đốc hay Tổ trưởng tùy theo qui định của công ty và , thực hiện nhiệm vụ sửa chữa được giao đảm bảo chất lượng và thời gian.
 • Báo cáo kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình sửa chữa.
 • Giữ gìn và bảo quản công cụ cá nhân và trang thiết bị chung của xưởng.
 • Bảo đảm vệ sinh khu vực làm việc riêng và vệ sinh chung của xưởng.
 • Tuân thủ qui trình làm việc, các quy tắc an toàn trong công việc do công ty ban hành.
 • Chấp hành các chỉ thị công việc của cấp trên.
 • Hỗ trợ đồng nghiệp khi cần thiết.

QUYỀN HẠN

 • Được cung cấp trang thiết bị bảo hộ lao động theo đúng yêu cầu công việc. Có quyền từ chối thực hiện nếu nhận thấy công việc không đảm bảo an toàn cho bản thân và đồng nghiệp.
 • Đề xuất phương án xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình sửa chữa cho cấp trên trực tiếp.
 • Đào tạo kỹ thuật theo nhu cầu công việc.

Yêu cầu công việc

HỌC VẤN

 • Tốt nghiệp trung học và có chứng chỉ, am hiểu về sửa chữa ô tô.
 • Có kiến thức và nền tảng kỹ thuật.

KINH NGHIỆM

 • Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm thực tế tại vị trí tương đương tại xưởng dịch vụ ô tô.
 • Hiểu biết nhiều dòng xe, nhãn hiệu xe.

CHUYÊN MÔN VÀ KỸ NĂNG

 • Làm việc chuyên cần, cẩn thận.
 • Có khả năng học hỏi, tiếp nhận kiến thức mới.
 • Tác phong công nghiệp.
 • Sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp khi cần.
 • Tinh thần trách nhiệm cao.

 

TIÊN PHONG AUTO

Địa chỉ: 2A Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM

Tel: (028) 7776 6789

Hotline dịch vụ: 0969 12 00 88

Phản ánh chất lượng dịch vụ: 0986 35 35 37 (Mr Việt)

Email: vietdh@tienphongauto.com.vn