Tiền Phong Auto
Tien Phong Auto : Chuyên trang tin tức đánh giá chuyên sâu về xe máy, xe ô tô, chia sẻ kiến thức chăm sóc, bão dưỡng xe hàng ngày một cách chuyên nghiệp ..

Chu kỳ đăng kiểm xe ô tô mọi chủ xe nhất định phải biết

Chu kỳ đăng kiểm xe ô tô tại Việt Nam được phân loại dựa vào loại xe, năm sản xuất mà có chu kỳ đăng kiểm dài ngắn khác nhau, cụ thể như thế nào mời các bạn cùng tiên Phong Auto tìm hiểu nhé !

Chu kỳ đăng kiểm xe ô tô

Đăng kiểm ô tô là một thủ tục bắt buộc theo quy định của Bộ GTVT đối với tất cả những ai đang sở hữu xe ô tô tại Việt Nam để chứng nhận xe đủ điều kiện đảm bảo chất lượng an toàn kỹ thuật để được phép lưu thông.

Theo đó, tùy theo từng loại xe, năm sản xuất của mỗi loại xe sẽ có chu kỳ thời gian cụ thể để đánh giá.

 

Chu kỳ đăng kiểm xe ô tô tại Việt Nam

STT Loại phương tiện Chu kỳ (tháng)
Chu kỳ đầu Chu kỳ định kỳ
1. Ô tô chở người các loại đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải
Đã sản xuất đến 07 năm 30 18
Đã sản xuất trên 07 năm đến 12 năm 12
Đã sản xuất trên 12 năm 06
2. Ô tô chở người đến 09 chỗ có kinh doanh vận tải, ô tô chở người các loại trên 09 chỗ
2.1 Không cải tạo 18 06
2.2 Có cải tạo 12 06
3. Ô tô các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo, rơ móoc, sơ mi rơ moóc
3.1 Ô tô các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo đã sản xuất đến 07 năm, rơ móoc, sơ mi rơ moóc đã sản xuất đến 12 năm 24 12
Ô tô các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo đã sản xuất trên 07 năm, rơ móoc, sơ mi rơ moóc đã sản xuất trên 12 năm 06
3.2 Có cải tạo 12 06
4. Ô tô chở người các loại trên 09 chỗ đã sản xuất từ 15 năm trở lên, ô tô tải các loại, ô tô đầu kéo đã sản xuất từ 20 năm trở lên 03

 

Như vậy chu kỳ đăng kiểm xe ô tô hoàn toàn khác nhau và nó tùy thuộc vào loại xe, năm sản xuất mà có chu kỳ đăng đăng kiểm phù hợp.

Rate this post
Bình Luận